Directions to Bayete Guest Lodge

 • Head east toward A8
 • Turn left onto A8
 • Turn left onto Kazungula Rd
 • Turn right
 • Turn right toward Manyika Rd
 • Turn left onto Manyika Rd
 • Turn right

Directions from Bayete Guest Lodge

 • Head west on Livingstone Way/Mosi-Oa-Tunya/A8 toward Zambezi DrContinue to follow A8
 • Turn right onto Reynard Rd
 • Turn left
 • Turn right onto Manyika Rd
 • Turn right